IT PROGRAMMA KRAVU PĀRVADĀTĀJIEM UN EKSPEDITORIEM
Uzņēmums Cloudex piedāvā IT risinājumu kravu pārvadātājiem un/vai ekspeditoriem, kas piemērots dažāda lieluma uzņēmumiem. Risinājums nodrošina biznesa procesu automatizāciju, automātisku nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un citas iespējas, kas būtiski atvieglo kravu pārvaldi un palielina uzņēmuma efektivitāti. Risinājums apvieno biznesa funkcionalitāti ar uzņēmuma grāmatvedību.
Par papildus kravu pārvadājumu risinājuma iespējām un ieguvumiem:
RISINĀJUMA IESPĒJAS
Klientu un pārvadātāju kontaktu datu bāze
Kravu pārdošana
Pasūtījumu apstrāde
Klientu, pārvadātāju un citu sadarbības parneru kontaktu, adrešu un citas svarīgas informācijas datu bāze, ir būtiska, lai nodrošinātu operatīvu komunikāciju starp iesaistītajām pusēm.
Izmantojot atbilstošo parneru atlases rīku, ar pāris peles klikšķiem iespējams sagatavot e-pastu ar piedāvajumu vest kravu un vienlaicīgi izsūtīt cenu pieprasījumu visiem potenciālajiem sadarbības partneriem. Potenciālā partnera atstātā cena, automātiski tiks atspoguļota programmā, kas ļaus objektīvi un operatīvi izvērtēt labāko no piedāvajumiem.
Ātra, ērta un precīza pasūtījuma apstrāde, sākot ar pasūtījuma pievienošanu, pasūtījumu/kravu izvietošanu pa reisiem ar iespēju kravu piegādāt caur vairākām noliktavām/termināliem, pasūtījuma līguma sagatavošanu un izsūtīšanu, un beidzot ar automatizētu rēķina sagatavošanu un izsūtīšanu klientam.
Informācijas apmaiņa ar iesaistītajām pusēm
Debitoru kontrole
Ienākošo rēķinu pārraudzība
Pateicoties klientu un citu sadarbības parneru vienotam kontaktu reģistram un e-pastu izsūtīšanas rīkam, ērti un ātri iespējams apmainīties ar informāciju ar iesaistītajām pusēm, piemēram, informēt šoferi par pasūtījumiem (sms un citos veidos), izūtīt klientam paziņojumu par kravas piegādi utml.
Ar debitoru pārraudzības rīku, iespējams izvērtēt klientu maksājumu vēsturi un neapmaksāto rēķinu apmaksu. Automātiska debitoru saraksta izveide. Ar pāris peles klikšķiem iespējams sagatavot kavēto rēķinu apmasksas atgādinājumu par visiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem.
Ar programmas palīdzību iespējams pārraudzīt ienākošo rēķinu apmaksas termiņus. Kā arī vienreiz precīzi ievadot klienta bankas datus un izveidojot maksājumu uzdevumu rēķinam, rēķinus iespējams eksportēt uz intereneta banku, lai veiktu rēķina apmaksu.
Maksājumu apmaiņa ar interneta bankām
Reisu vai ekspedīciju rentabilitāte
Uzņēmuma vadības atskaites
Programmā iespējams importēt un eksportēt datus no interneta bankām, kā arī veikt ienākošo un izejošo rēķinu apmaksas kontroli.
Iespēja izvērtēt – reisu vai ekspedīciju, kravu, menedžeru, mašīnu un šoferu rentabilitāti.
Uzņēmuma vadības atskaites pieejamas gan tabulās, gan grafikos.
Reisu vai ekspedīciju pārvaldība
Rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana
Reiss vai ekspedīcija apvieno visas kravas/ pasūtījumus, to ieņēmumus un izdevumus, uz kā pamata iespējams aprēķināt reisa vai ekspedīcijas rentabilitāti.
No kravas pasūtījuma formas, ar pāris peles klikšķiem iespējams sagatavot rēķinu, to automatizēti izsūtīt pa e-pastu kopā ar CMR. Iespējams sagatavot arī vienu rēķinu par vairākiem kravu pasūtījumiem.
JŪSU IEGUVUMI
Sakārtoti uzņēmuma biznesa procesi
Paaugstināta biznesa pārskatāmība
Atvieglota darbu pārņemšana
Biznesa procesu automatizācija un pārskatāmība, būtiski uzlabo uzņēmuma kopējo efektivitāti, darbinieku lojalitāti un biznesa pārraudzību.
Pateicoties vienotai datu bāzei, biznesa analīzes iespējām, un rentabilitātes iespējām – uzņēmuma vadībai iespējams efektīvāk un pārskatāmāk pārraudzīt biznesa procesus, klientu vēsturi un darbinieku produktivitāti.Programmā parskatāmi sekot līdzi tekošo reķinu apmaksai, debitoru norēķiniem, kā arī tam, vai visiem pasūtījumiem sagatavoti un izsūtīti rēķini. Iespēja plānot un pārraudzīt autotransporta uzturēšanas izmaksas. Minētās iespējas paātrina naudas plūsmas apriti. Reisu vai ekspedīciju rentabilitātes aprēķinu iespējas, palīdzēs pieņemt objektīvākus lēmumus.
Vienotā programmas datu bāze būtiski atvieglos darbu pārņemšanu pie darbinieku maiņas, jo visa informācija par sadarbības vēsturi un kontaktu reģistrs atrodas vienuviet.
Paaugstināta produktivitāte
Atvieglota biznesa apjoma palielināšana
Uzlabota komunikācija ar iesaistītajām pusēm
Būtiski samazinot un atvieglojot ikdienas administratīvos darbus, darbiniekiem iespējams vairāk fokusēties uz pamata biznesu, tādējādi paaugstinot katra darbinieka un kopējo uzņēmuma produktivitāti.
Pateicoties biznesu procesu automatizācijai un sakārtotībai, īsākā laikā iespējams apkalpot vairākus klientus, līdz ar to – iespēja palielināt peļņu.
Vienotais kontaktu un adrešu reģistrs izslēdz liekas kļūdas partneru datos. Automatizēta dokumentu un informācijas sagatavošana un izsūtīšana par kravām, paaugstina klientu lojalitāti.